Σταθεροποιητής PVC One Pack

Κύρια εφαρμογή

Έγχυση, εξώθηση και εμφύσηση καλουπιού