Τεχνική Υπηρεσία

Κύρια εφαρμογή

Έγχυση, εξώθηση και εμφύσηση καλουπιού