Άκαμπτο PVC για εξώθηση

Κύρια εφαρμογή

Έγχυση, εξώθηση και εμφύσηση καλουπιού