Άκαμπτο PVC για εξώθηση

Κύρια Εφαρμογή

Χύτευση με έγχυση, εξώθηση και εμφύσηση