Εργοστασιακή περιήγηση

Factory View

Αποθήκη

Αποθήκη

Εργαστήριο

Αποθήκη πρώτων υλών


Κύρια εφαρμογή

Έγχυση, εξώθηση και εμφύσηση καλουπιού