Ξενάγηση στο εργοστάσιο

Εργοστασιακή άποψη

Αποθήκη

Αποθήκη

Εργαστήριο

Αποθήκη Πρώτων Υλών


Κύρια Εφαρμογή

Χύτευση με έγχυση, εξώθηση και εμφύσηση